รีวิว: ชุดประกอบเข็มขัด V1

ชุดเซตประกอบเข็มขัด Bogie1 สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

1 ดิ้ว 21 นิ้ว พร้อมซองโพลิเมอร์อย่างดี

2 ไฟฉาย พร้อมซองไฟฉายโพลิเมอร์ หมุนได้ 360 องศา

3 ซองกุญแจมือโพลิเมอร์ หมุนได้ 360 องศา

4 ซองวิทยุ

5 กระเป๋าเอนกประสงค์

6 เข็มขัดสนามพร้อมรองนวม

Visitors: 271,521